Medicatie

Een behandeling die de oorzaak van de ziekte van Crohn wegneemt, bestaat niet. Wel bestaan er verschillende geneesmiddelen die de ziekte van Crohn doeltreffend kunnen behandelen. Daarbij maken we een onderscheid tussen medicijnen om opstoten te behandelen en onderhoudsmedicatie.

 

Tijdens een opstoot onderdrukken medicijnen de actieve ziekte. Tijdens remissies probeert de arts met medicatie de ziekte onder controle te houden. Welk medicijn is voor jou het beste? Dat hangt niet alleen af van het verloop en de ernst van je ziekte, maar verschilt ook van persoon tot persoon. Raadpleeg een arts om te weten welke medicatie voor jou het beste werkt.

De 5 meest voorkomende types geneesmiddelen

1. 5-ASA preparaten

2. Corticosteroïden

3. Immunosuppressiva

4. Integrine-antagonisten

5. Tumor Necrosis Factor -α antagonisten ( ook kortweg TNFα antagonisten)

Lees ook de informatiefolders over deze verschillende behandelingen.

Voor meer informatie over het gebruik en de bijwerkingen van deze verschillende medicaties kan je de bijsluiters raadplegen via het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI).

Overige medicatie

Andere mogelijke medicatie die artsen voorschrijven voor de behandeling van de ziekte van Crohn:

  • Antibiotica
  • Medicatie om diarree te remmen
  • Vitaminepreparaten
  • Pijnstillers

Wat zijn antibiotica en hoe werken ze?

Kom er in deze video alles over te weten.

Je immuunsysteem

Bepaalde medicatie kan een impact hebben op je immuunsysteem.

Referenties

Met dank aan dr. Hindryckxs (UZ Gent) voor zijn medewerking aan de video’s en teksten.