Heeft de ziekte van Crohn invloed op de vruchtbaarheid?

Nee. Crohn-patiënten hebben in principe een even grote biologische kans op zwangerschap als gezonde vrouwen. Bij veel mensen met Crohn leeft er een onterechte vrees dat inflammatoire darmziekte invloed heeft op de zwangerschap en omgekeerd, waardoor er bij mensen met Crohn gemiddeld minder zwangerschappen zijn.