Hoe evolueert de ziekte van Crohn?

Inflammatoire darmziekten gaan gepaard met opstoten en remissies. Opstoten zijn periodes met veel meer klachten. Remissies zijn dan weer fases met minder klachten of zelfs symptoomvrije perioden.

Het aantal en de duur van de opstoten verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben verschillende opstoten per jaar, anderen ondervinden jarenlang geen last.

Ook de symptomen zijn voor iedereen anders. Soms zijn de symptomen al maandenlang aan het sluimeren, soms duiken ze acuut op en zijn ze van bij het begin ernstig.

Hoe de ziekte voor een bepaalde persoon zal verlopen, is dus moeilijk te voorspellen.