Heeft de ziekte van Crohn invloed op mijn levensverwachting?

De ziekte van Crohn is niet dodelijk. Toch kunnen er complicaties, zoals darmperforaties, ontstaan, die dodelijk kunnen zijn.

Hoewel er eerder aangenomen werd dat patiënten met de ziekte van Crohn een licht verminderde levensverwachting hebben, toonde een recente studie in Noorwegen aan dat er geen verhoogde mortaliteit was bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Met de moderne diagnostiek, behandeling en controle is de levensverwachting van Crohn patiënten gelijk aan die van leeftijdsgenoten.